17-200 Hajnówka ul. Armii Krajowej 16 tel. (85) 682 49 59; 682 60 90; fax (85) 684 54 29 Godziny pracy: poniedziałek: 7:30 - 17:00 od wtorku do...

17-100 Bielsk Podlaski ul. Białostocka 22 tel. (85) 730 11 90; 730 48 24; fax (85) 682 84 29 Godziny pracy: poniedziałek: 7:30 - 17:00 od wtorku do piątku: 7:30...