KRUS Bielsk Podlaski

KRUS Bielsk Podlaski

17-100 Bielsk Podlaski
ul. Białostocka 22
tel. (85) 730 11 90; 730 48 24;
fax (85) 682 84 29

Godziny pracy:

poniedziałek: 7:30 – 17:00
od wtorku do piątku: 7:30 – 15:30

Placówka terenowa obsługuje mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa Bielsk Podlaski 17-100
Gmina Bielsk Podlaski 17-100
Gmina Boćki 17-111
Gmina Brańsk 17-120
Gmina Orla 17-106
Gmina Rudka 17-123
Gmina Wyszki 17-132